Новини та акції
Сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів.

Сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів.

 
Сертифікація ISO 22000

 ISO 22000 визначає вимоги системи управління продовольчої безпеки в організаціях з харчового ланцюга, котрі повинні продемонструвати здатність контролювати загрозу безпеки харчових продуктів, щоб переконатися, що харчові продукти є безпечними на момент споживання їх людиною.

Стандарт застосовується для усіх організацій, незалежно від їх розміру, які беруть участь у будь - якому етапі харчового ланцюга, і хочуть ввести систему, яка постачатиме безпечні продукти харчування.

Переваги впровадження ISO 22000

Впровадження системи управління якістю сумісної з вимогами стандарту ISO 22000, несе за собою ряд внутрішніх і зовнішніх переваг.

ISO 22000 конкретизує вимоги, які дають можливість:

планування та впровадження операцій для утримання та оновлення системи управління з безпеки харчових продуктів організації, що постачає продукти, які, відповідно до використання за призначенням є безпечними для споживачів,

демонстрації відповідності стандарту до чинних положень закону, що стосуються безпеки харчових продуктів,

оцінки вимог клієнтів і демонстації додержання цих спільно визначених вимог, що стосуються безпеки харчових продуктів з метою підвищення задоволення клієнтів,

ефективного спілкування в питаннях безпеки харчових продуктів з постачальниками, клієнтами та іншими зацікавленими сторонами в харчовому ланцюзі,

впевненості у тому, що організація відповідає вимогам продовольчої безпеки,

сертифікації та реєстрації системи управління безпекою продуктів через зовнішню організацію, таку як акредитована одиниця сертифікації.